Začátek HTML stránky

Symboly

NOVÝ BOR – symboly


Znak města Nový Bor
Roku 1848 panství Sloup, kraj Litoměřický. V německých textech Haida. Ves založena po třicetileté válce, byla na městečko povýšena na přímluvu Josefa Maxmiliána Kinského císařovnou Marií Terezií 26. února 1757. Tehdy dostal Nový Bor také znak, později přidáním obrazu Madony jako díkuvzdání za šťastný návrat z války. Za okupace se objevil pokus nahradit Madonu hákovým křížem, který však ani nacistický archiv neschválil.

Znak města Nový Bor: na modrém štítě stojí na zeleném trávníku stříbrná nízká městská brána budovaná z kvádrů, se čtyřmi stínkami cimbuří. Po obou stranách hradby stojí čtyřhranné, rovněž stříbrné kvádrové věže, každá s jedním oknem, děleným na šest polí, s cimbuřím o čtyřech stínkách a červenou valbovou střechou se zlatými makovicemi. Po stranách věží zdi bez cimbuří. Mezi věžemi je červený štítek se stříbrnou alegorií Spravedlnosti, doprava hledící, se stříbrným mečem se zlatou rukojetí v pravici a zlatými vahami v levici. Nad štítkem se vznáší ze stříbrného obláčku vyrůstající poloviční figura Madony s dítětem v barokním podání, s červeným vrchním a modrým spodním rouchem a s korunami na hlavách.

Zkrácená verze : v modrém poli stříbrná zeď s cimbuřím o dvou věžích s červenou střechou na zeleném základě, mezi věžemi na červeném štítku ženský symbol spravedlnosti se zavázanýma očima, v pravé ruce meč, v levé váhy.
Vylepšení znaku Filipem hrabětem Kinským : nad symbolem spravedlnosti korunovaná Matka Boží a Ježíškem na pravé ruce.

Vlajka města Nový Bor
Městské barvy : červená a žlutá v podobě červený, žlutý pruh v poměru 2 : 3

Město Nový Bor používá své barvy – červenou a žlutou ve dvou stejně širokých horizontálních pruzích jako městský symbol již více než 220 let. Vycházíme z dobového obrazu slavnosti „Pečení telete“ při příležitosti oslav ukončení anglicko-francouzsko-španělské války za nezávislost amerických osad v únoru 1783 v Novém Boru. Obraz je publikován v prvních, německých Sieberových „Dějinách Heidy“- Nového Boru. Na tomto obraze jsou uvedeny prapory používané při slavnostní výzdobě města, již jako běžně užívaný městský symbol. Byly takto už používány až do Rakousko-Uherského vyrovnání roku 1867, odkdy bylo nařízeno výhradně používání praporů monarchie při slavnostních příležitostech.
Po zániku monarchie v roce 1918 a vzniku ČSR bylo v roce 1922 zákonem zakázáno používání vlajek a praporů s barvami zaniklé monarchie. Novoborské městské zastupitelstvo na tuto situaci reagovalo usnesením, ve kterém se přihlásilo opět k užívání historických městských barev v původní podobě a tyto vlajky byly potom po městě vyvěšeny v hojném počtu dne 9.9.1922, jak vyplývá z osobních poznámek tehdejšího městského kronikáře, objevených při studiu historických městských materiálů dlouhodobým městským kronikářem PhDr. Vl.Jindrou.
V roce 1991 přijalo tehdejší zastupitelstvo usnesení o návratu k původním městským barvám – červené a žluté, které však netradičně a nelogicky bylo přijato v případě vlajky jako trojpruhové (červená, žlutá, červená) v horizontálních pruzích stejné šířky a ve variantní znakové podobě s městským erbem umístěným na tomto trojpruhovém vlajkovém listu. Tento návrh byl z hlediska heraldického a vexilologického odmítnut expertem PhDr. Zbyškem Svobodou, který naopak doporučil původní verzi dvoupruhovou.
Vlajka města byla registrována poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

 

 Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny