Začátek HTML stránky

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

ÚAP jsou pořizovány podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a podle prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti, pro správní území obce s rozšířenou působností Nový Bor.

 

Do územně analytických podkladů je možno nahlédnout též na Městském úřadu Nový Bor, stavebním úřadu a úřadu územního plánování. (tel.: 487 712 427)

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 02.01.2012 15:16
Naposledy aktualizoval: Radek Bezouška


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny