Začátek HTML stránky

Odbor obecní živnostenský úřad

 ČINNOSTI ODBORU 

Odbor vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a v souladu se zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Dále vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 

Podrobná náplň činnosti Odboru obecní živnostenský úřad


Odbor obecní živnostenský úřad zajišťuje zejména tyto činnosti:

• vydává, ruší nebo mění:
- výpisy z živnostenského rejstříku jako průkaz živnostenského oprávnění
- výpisy z živnostenského rejstříku na žádost
- vyrozumění o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku
- oznámení o přerušení provozování živnosti a o pokračování v provozování živnosti
- oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně
- aj.

• je provozovatelem živnostenského rejstříku
• pozastavuje provozování živnosti z vlastního podnětu nebo z podnětu jiného správního orgánu
• ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona vyřizuje stížnosti v rozsahu své působnosti
• vybírá správní poplatky stanovené v oblasti živnostenského podnikání a evidence zemědělského podnikatele
• jako centrální registrační místo (CRM) přijímá od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění:
- přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení
- přihlášku k důchodovému pojištění
- přihlášku k nemocenskému pojištění
- oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení
- oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

• vede evidenci zemědělských podnikatelů
• provádí živnostenskou kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání
• ukládá blokové pokuty a pořádkové pokuty podle zákona o státní kontrole v platném znění
• provádí vidimaci a legalizaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu)
• vykonává agendu Czech POINT
 

Datum poslední aktualizace: 10.10.2016 10:54
Naposledy aktualizoval: Miloš Matěcha


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny