Začátek HTML stránky

Aktuálně z Nového Boru

Systém prostupného sociálního bydlení, podpora a rozvoj sociálního podnikání, dluhové poradenství, práce s rodinou jako celkem. To jsou jen namátkou aktivity, které by v příštích třech letech měly pomoci se začleňováním sociálně slabých obyvatel do společnosti v Novém Boru a podrobně je definuje nově vytvořený Strategický plán sociálního začleňování.

 

Stačilo jim trochu dřeva a společně vyrobili funkční krmelec pro lesní zvěř. Žáci 8. a 9. třídy z novoborské ZŠ praktické do písmene naplnili hlavní myšlenku celostátní dobrovolnické akce „72 hodin“, do níž se i letos zapojili, aby vylepšili své okolí a pomohli přírodě.
Stavební komplikace při rekonstrukci smuteční síně na Lesním hřbitově ovlivní termín dokončení stavby. V jejím suterénu se sesunula část stěny při bourání otvoru pro budoucí větrání.
Činy i oběti všech těch, kteří bojovali ve válkách za svobodu země, připomene pietní akt
od 10:00 hodin v pátek 11. listopadu 2016 u pomníku hrdinům Rumburské vzpoury
na novoborském Lesním hřbitově.
Informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, ke kterému dojde v úterý 18. 10. 2016 od 12:45 do 17:30 hod. v Novém Boru. Po rozkliknutí najdete rozpis ulic a čísel popisných, kterých se omezení dotkne.

 

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR spouští zcela nový dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci Národního programu Životní prostředí (NPŽP). Dotace jsou určeny na vybudování domovních čistíren odpadních vod pro občany zejména v malých obcích, ale i v městských částech, kde se výstavba velké ČOV nevyplatí nebo není možné ji postavit z technických důvodů. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů korun.
Ve dnech 7. - 8. října 2016 proběhly volby do Zastupitelstva Libereckého kraje, kterých se v Novém Boru zúčastnilo 33,01% voličů (v roce 2012 bylo 34,38%). Největší volební účast byla ve volebním okrsku č. 11 v ZŠ U Lesa (40,57%), č. 7 DDM Smetanka (40,29%) a č. 14 ZŠ Gen. Svobody (36,15%).
Majitelé psů z Nového Boru  a jeho částí – Arnultovic, Pihelu, Bukovan, Janova – si mohou do zásoby vyzvednout  speciální pytlíky na psí exkrementy zdarma.  Zájemcům je vydají na odboru životního prostředí  a na finačním odboru v budově „A“ městského úřadu.
Dobrovolnické centrum ADRA hledá v Novém Boru dobrovolníky, kteří by ve svém volném čase dělali společnost nemocným a osamělým seniorům v sociálních zařízeních ve městě. Co to obnáší? Například společné procházky, předčítání knih nebo třeba hraní her. .  

 

Připomínáme, že ve čtvrtek 6. října bude v horní části ulice B. Egermanna doprava svedená do jednoho jízdního pruhu. Důvodem je frézování povrchu komunikace v rámci závěrečné fáze rekonstrukce. Práce by měly trvat jeden den. Stejné opatření se chystá také příští týden, kdy proběhne finální úprava povrchu. Děkujeme za pochopení.

Hladinová čidla na potocích opět fungují
Kontrolní hladinová čidla na Šporce, na horním i dolním toku, a také na Dobranovském potoce v Bukovanech jsou opravená. V digitálním povodňovém plánu, který je přístupný na webových stránkách města, se tak opět zobrazují naměřené hodnoty hladin vody v uvedených místech.

V duchu 30. let minulého století se ponesou oslavy 90. výročí Městského kina v Novém Boru v sobotu 8. října. Návštěvníci se mohou mimo jiné těšit na promenádní koncert, prohlídku historického vozidla, ukázku starých velocipedů, dvě slavnostní premiéry filmů za účasti delegace, baletní vystoupení, autogramiády herců a režisérů, k mání budou také originální pohlednice k výročí. A navíc, kdo bude mít chuť, může přijít v dobovém kostýmu z 30. let 19. století a užít si bláznivá léta v rytmu charlestonu a jazzu.

Náročná rekonstrukce ulice B. Egermanna, která je jednou z hlavních dopravních tepen v Novém Boru, se blíží ke konci. Od pondělí je zcela průjezdná Revoluční ulice u autobusového nádraží. Do ní bude přesměrovaná objízdná trasa pro snazší výjezd z Arnultovic do centra města.  

Pozor na bláto na cyklostezce
Státní podnik Lesy ČR aktuálně těží stromy v blízkosti cyklostezky z Nového Boru do Sloupu. V souvislosti s tím tu ve zvýšené míře projíždí auta, která znečistila blátem povrch cyklostezky. „Uklidíme ji v průběhu pondělí a úterý. Současně zkontrolujeme i dopravní značení,“ ujistil vedoucí oddělní správy technických služeb Petr Škop.

O dobrodružné zážitky a také nádherné fotografické snímky z drsné a zároveň malebné Aljašky západní Kanady se podělí Jiří Jůzl, cestovatel a autor populární knihy Z Trutnova na Nový Zéland. Beseda se koná v úterý 4. října od 17:00 hod. v městské knihovně.  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »  Poslední


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel