Začátek HTML stránky

Základní informace

NOVÝ BOR – základní informace

Nový Bor (dříve Bor u České Lípy, německy Haida) je město v okrese Česká Lípa, na rozhraní CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Je známé zejména svým sklářským průmyslem. Ke dni 1. 1. 2011 zde žilo 12 259 obyvatel.
 

Nový Bor – brána Lužických hor, město skla, zeleně a zahrad
Právě tyto přívlastky nejlépe charakterizují atraktivitu Nového Boru. První mu dala do vínku příroda, další získal ve své krátké, ale svým způsobem jedinečné historii.

Město leží 360 m n.m. a jeho osud byl již od konce 17. století spojen se sklářským průmyslem. Vzniku sklářské výroby a dalšímu vývoji napomohla výhodně zvolená poloha při císařské silnici Praha – Rumburk – Žitava (1753) a zhruba o sto let později i železnice (1869). Město je položené do zalesněné, kopcovité krajiny podhůří Lužických hor, takže poskytuje mnoho možností letní i zimní turistiky. Hlavní architektonickou památkou je chrám Nanebevzetí Panny Marie z 18. století se vzácnými rokokovými varhanami, přenesenými sem z pražského kostela sv. Karla Boromejského. Historický vývoj města je úzce spjat s Marií Terezií a hrabětem Josefem Kinským, z jehož popudu právě Marie Terezie povýšila dne 26. února 1757 Nový Bor na město. To se tak stalo ve své době jedním z nejmenších a nejmladších měst na severu Čech. Už roku 1754 se v Boru ustavila první kompanie obchodníků se sklem, která působila až do roku 1835 a pomohla městu získat světovou sklářskou proslulost. V současné době v Novém Boru pracuje několik sklářských hutí, řada malíren , sklářských studií a sklářských výtvarníků. Největším sklářským závodem je sklářský kombinát (od roku 1967) Crystalex. Je možné shlédnout sklářské muzeum, několik galerii, případně navštívit i některé sklářské studio.

Nejstarší městská škola se nacházela v Liberecké ulici čp. 68, dnes se zde nachází pekařství. První parní a vanové lázně otevřel František Fluch v Novém Boru roku 1882 na Nádražní třídě (dnešní Husově). Lázně fungovaly až do 1. světové války. Stavby nových městských lázní se ujal architekt Dittrich. Lázně byly otevřeny roku 1910 v Schillerově ulici a nesly název : „Císařské jubilejní lázně“ Nový Bor se tak jako jediný mezi severočeskými městy mohl pyšnit moderními lázněmi.

Město je známé i Rumburskou vzpourou v květnu 1918, která byla pod městem ukončena porážkou a následně popravou 7 účastníků za plotem Lesního hřbitova. Dnes tu stojí žulový památník a na hřbitově v jeho blízkosti je sedm hrobů se jmény popravených. Více informací včetně brožury naleznete v sekci Život ve městě - Turistický ruch – Zajímavosti Nového Boru a okolí.

V poválečném období 1945-1989 zaznamenalo město výrazný odsun místního německého obyvatelstva a přistěhování českého obyvatelstva z vnitrozemí. V druhé půli 20. století začala výstavba panelových domů a počet obyvatelstva začal v 70.-80. letech výrazně růst.


Významné osobnosti města:
Město je také mimořádně spjato s Bedřichem Egermannem ( 1777 – 1864), nejvýznamnější osobností českého sklářství. Zasloužil se o mnoho technologických vynálezů v oblasti skla, např: achátového skla, lithyalinového skla, biskvitového a perleťového emailu. Jeho nejvýznamnější vynález „červená lazura“ se pod tradičním označením EGERMANN vyrábí dodnes. Dům, ve kterém B. Egermann žil, stojí na náměstí vedle prodejny skla. Dnes je v této budově umístěna galerie Wünsch. Kolekci svého skla věnoval také Národnímu muzeu v Praze.

Josef Jaroslav Kalina (9. listopadu 1816 Haida, dnešní Nový Bor – 22. června 1847 Praha) jako syn cestmistra, v silně germanizovaném prostředí. Vystudoval gymnázium v Praze. Po maturitě odjíždí do Plzně, kde pod dohledem svého strýce, profesora matematiky a vlastence Josefa Sedláčka studuje filosofii a práva (nedokončil). Pod strýcovým vlivem se též rozvijí jeho vlastenecké cítění; začíná studovat slovanské jazyky a psát poezii v češtině. Byl český básník, literární a přírodní vědec, filosof, sběratel lidové slovesnosti, obrozenec. Překladatel francouzské, anglické a polské literatury. Studoval také hebrejštinu a sanskrt. Jeho rodný dům v Kalinově ulici čp.109 zdobí pamětní deska.

Volker Oppitz (* 6. prosinec 1931, Nový Bor) je německý ekonom a matematik vysloužilý profesor Technické univerzity v Drážďanech. Jeho specializací je manažerského metody, ekonomická teorie, ekonomický proces, teorie rizik, sestavování rozpočtu a kontrola rozpočtu.

Ludvík Slánský (1838-1905), nadaný hudebník z borské učitelské rodiny, se v mládí uplatnil jako sólista svatovítského chrámu v Praze. Stal se profesorem na pražské konzervatoři a od roku 1870 byl dirigentem pražské německé opery, kde působil 30 let.

Další významné osobnosti:
Ferdinand hrabě Hroznata z Kokořova (zakladatel obce Heida), hrabě Filip Kinský (novoborský mecenáš), Václav Hynek Grossmann (první majitel hostince a pošty), MUDr. Josef Strauss (první novodobý starosta Nového boru), Oldřich Havelka (tajemník MěNV), Alexander Pfohl st. (vynikající malíř), Prof. Josef Hospodka (profesor sklářské školy), Prof. Oldřich Lipský (profesor sklářské školy a sklářský výtvarník), Bohumil Čabla (výtvarník), Josef Antonín Hiecke (zakladatel 2.nejvýznamnější sklářské firmy), J.A.E.Zahn (podnikatel), Carl Hosch (podnikatel), Zdeněk Žíla (zakladatel sklářského kombinátu), Václav Kristin Rubeš (rektor piarisické koleje, obrozenecká osobnost), Josef Slánský (významný učitel a hudebník) Josef Rýzner (první český ředitel školy), Marie Hemzáčková (místní učitelka a básnířka), J.J.Hlouštecký (ředitel hudební školy a hudební skladatel), Vladislav Herajn (dlouholetý ředitel hudební školy), Josef Sieber (první autor dějin města), Karel Würfel (kronikář a vlastivědec), František Pála (organizátor vybudování pomníku rumburským hrdinům), Miroslav Pištora (organizátor kultury od konce 50. let), Miroslav Křtěnský st. (první mistr sportu v Novém Boru), Hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský (borská vrchnost), Císařovna Marie Terezie (povýšila v r. 1757 Bor na město), Páter Ildefons Bierfeind (první borský farář a významný pedagog), RNDr. Jaromír Špaček (dlouholetý ředitel Borské sklářské školy).

Z turistického hlediska patří Nový Bor do oblasti Lužické hory - Ještědský hřbet. Lužické hory jsou pohraničním pohořím, které je od západu k východu přibližně ohraničeno městy Česká Kamenice, Nový Bor a Jablonné v Podještědí. Menší část, ležící na území Saska se jmenuje Žitavské hory. Nejvyšší horou je Luž (792 m). Krajinu Lužických a Žitavských hor pokrývají z velké části lesy. Hluboké lesy se střídají s horskými loukami, na kterých se můžeme setkat se vzácnými orchidejemi a dalšími chráněnými druhy rostlin. Žijí zde stáda jelení a srnčí zvěře, mufloni a černá zvěř, v západní části kolem Studence se můžeme setkat i s kamzíky. Hnízdí zde i vzácný výr velký či krkavec velký. V Lužických horách najdeme zbytky rozmanité lidové architektury, především roubené a hrázděné domy s typickou hornolužickou podstávkou. Zříceniny na kopcích nám připomínají středověké hrady, které zde chránily významné obchodní cesty do Lužice. V pozdější době vznikla i řada zámků z nichž nejvýznamnější jsou Zákupy a Lemberk. Oblast Lužických hor je protkána sítí značených turistických a naučných cest a skýtá četné možnosti pro rekreaci, turistiku, sjezdové a běžecké lyžování.


Turistické zajímavosti v Novém Boru:
Sklářské muzeum Nový Bor - ve své expozici představuje sbírky hutně tvarovaného, broušeného, rytého a malovaného skla od 17. století do současnosti, doplněné o modely sklářských dílen. Mimo stálých sbírek muzeum představuje veřejnosti i výstavy současných sklářských řemeslníků a výtvarníků.
Na třídě TGM sklářské centrum AJETO s ukázkami sklářské výroby, restaurací a galerií.
Palackého náměstí – městská památková zóna - empirové a biedermeierovské domy, galerie sklářské školy.
Lesní hřbitov – první svého druhu v Čechách z roku 1907. Koncem jara zde rozkvétají stovky rododendronů. Místo odpočinku popravených českých vojáků - účastníků Rumburské vzpoury z roku 1918.
Navrátilův sál – jedinečný sál se stropními malbami z dílny významného českého malíře romantismu Josefa Navrátila.
Budova pošty – architektonický skvost města – secesní budova z roku 1904.
Chrám Nanebevzetí Panny Marie – kostel, který získal svou dnešní barokní podobu po přestavbě během let 1786 – 1788. Najdete zde starobylý zvon z roku 1606 a vzácné varhany.
Socha Panny Marie – nejstarší chráněná památka ve městě z 18.století (dílo F.Wernera), umístěna za kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Památné stromy - památná Lípa v Horových sadech, památný Dub na Palackého náměstí a skupina památných stromů u nám. Míru – tzv. alpinum. Další vzácné stromy v městském parku a na lesním hřbitově.
Další tipy: kostel Svatého Ducha v městské části Arnultovice, sportovní hala, stadion, koupaliště, galerie, kino, letní kino, divadlo, tradiční kulturní akce např. sklářské trhy, sklářská sympozia, soutěže sklářských uměleckých řemesel apod.

Podrobnosti k jednotlivým zajímavostem Nového Boru a okolí naleznete v sekci Život ve městě - Turistický ruch – Zajímavosti Nového Boru a okolí.

Turistické zajímavosti v okolí Nového Boru: hora a přírodní rezervace Klíč, Údolí samoty, Havraní skály mezi Novým Borem a Radvancem, Skalní hrad a Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách, Modlivý důl u Svojkova, Panská skála a Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, Muzejní železnice Česká Kamenice – Kamenický Šenov, Hasičské muzeum v Novém Oldřichově atd.

 

 

 

 

 Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny