Začátek HTML stránky

Město Nový Bor požaduje vést velmi vysoké napětí u Skalky podél silnice pod zemí

Město Nový Bor trvá na tom, aby koridor velmi vysokého napětí 110 kV, který plánuje vybudovat ČEZ Distribuce a.s. od České Lípy přes Nový Bor po Varnsdorf, vedl u Skalky podél hlavní silnice na Svor. O neměnném stanovisku města ujistil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák několik desítek obyvatel při společné schůzce se zástupci energetické společnost ke zvažovaným variantám tras vedení.


„Naší prioritou je, aby se stavba stožáru co nejméně dotkla obyvatel Arnultovic. Proto je pro nás nejpřijatelnější varianta vedení po levé straně pod Skalkou podél silnice na Svor. Tato trasa je jako jediná ze všech navrhovaných v souladu jak s územním plánem města, tak i s nadřízeným dokumentem Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje,“ zdůraznil v průběhu společného setkání Jaromír Dvořák s tím, že i nadále bude město při jednání o stavbě prosazovat, aby kabel vedl pod zemí. „Taková byla dohoda s energetiky už před lety a z naší strany se nic nezměnilo,“ doplnil Jaromír Dvořák.


Důvodem stavby je podle skupiny ČEZ lepší zásobování elektřinou Šluknovského výběžku. „Plánovanou výstavbou vedení z České Lípy do Varnsdorfu dojde k zokruhování distribuční soustavy a tím ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek v celém regionu,“ řekl Ondřej Horák, vedoucí odboru obsluhy klientů pro veřejný sektor ČEZ Distribuce, a.s.


Z České Lípy do Nového Bor po Crystalex by měl vést koridor vysokých stožárů po stávající trase 35 kV. Na něj by měla navazovat zhruba 33 kilometrů dlouhá nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf. Pro část vedení, která se dotýká přímo novoborské části Arnultovic, předložili energetici tři varianty. Kromě té, která je v souladu s územním plánem, jde také o tzv. jižní a severní variantu.


U jižní by mělo vedení podejít Skalku, aby se nedotklo lesního porostu mezi silnicí I/9 (I/13) a lesem, poté se ostře láme loukou do kopce a obchází západně od linie stromů skupinu obytných domů Havlíčkova - Zátiší vrchem tak, aby se na začátku lesa vrátila do koridoru stávající trasy 35 kV. Zde by chtěli energetici využít souběh se stávajícím vedením 35 kV a vést obě vedení jako dvojpotah. Tím by došlo podle nich jen k mírnému rozšíření stávajícího ochranného pásma.


Druhá, severní, varianta počítá s využitím stávajících koridorů 35 kV, které by nahradil dvojpotah 35 kV / 110 kV, a to podél silnice na Polevsko, za objektem bývalého ELSKLO by vedení mělo odbočit a napojit se poblíž ul. Havlíčkova na koridor 35 kV. Výměnou za kus nové trasy by měl zmizet kus stávajícího vedení 35 kV, které se nachází v těsné blízkosti obytných objektů.


Ani jedna z těchto variant není v souladu územním plánem, navíc by severní varianta zasahovala do území, kde město počítá s obytnou zástavbou. Všechny návrhy tras jsou součástí dokumentace k procesu EIA, který by měl letos posoudit vliv stavby na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinný ráz. Stavbu vedení plánuje ČEZ Distribuce zahájit po roce 2020.

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 04.05.2017 22:58
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny