Začátek HTML stránky

Novoborská radnice hostila setkání sklářů s ministrem

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu v čele s ministrem Janem Mládkem se v úterý 12. ledna na novoborské radnici sešli s představiteli firem, které jsou členy spolku Český a moravský sklářský klastr. Ten má za cíl vytvořit širokou platformu pro rozvoj a propagaci sklářství a bižuterního průmyslu. Tohoto setkání se účastnil i starosta města Jaromír Dvořák.

 

 

Starosta Nového Boru v úvodu schůzky sdělil, že sklářství je nedílnou součástí života města a je neodmyslitelně spjato s historií regionu a jeho podporu tak vnímá pozitivně. Na jeho slova poté navázal Dalibor Šilhavý, člen výboru spolku, který přítomným představil jeho vizi a cíl.

 

„Smyslem klastru je vytvořit efektivní a dynamickou platformu v rámci českého a moravského sklářství, která nabídne interaktivní prostor pro firmy, odborně-vědecká pracoviště a školy společně s podpůrnými, dodavatelskými, výzkumnými a doplňkovými institucemi. Základní a hlavní činností klastru je podpora a rozvoj tohoto odvětví v jednotlivých regionech České republiky a v zahraničí. Chceme v horizontu deseti let posílit prestiž českého sklářství a docílit toho, aby české sklářství zvýšilo svoji konkurenceschopnost a dostalo se na prestižní pozice u nás doma i v zahraničí,“ přiblížil Dalibor Šilhavý a zároveň dodal, že jednou z priorit je podpora vědy, inovací a výzkumu.

 

 

V této souvislosti poté Lubomír Němec, chemik, vědecký pracovník a člen klastru, představil projekt biogenního obalového a nápojového skla, které by podporovalo zdraví konzumentů a bylo ekologicky šetrné. Ten zároveň zdůraznil, že je nutné docílit propojení výzkumu a jeho aplikování do praxe.

Poté se slova ujal Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, jenž uvedl, že obdobný systém provázanosti dobře funguje například v sousedním Německu nebo v Izraeli.

 

Sklářské firmy potřebují řemeslníky a administrativní podporu

 

Dalším tématem schůzky byla mimo jiné i nutná podpora sklářského školství, a to zejména učňovských oborů.

 

„Máme zpětnou vazbu od sklářských firem, jimž chybí zruční řemeslníci. Naším úkolem je tak podporovat zájem dětí o sklářské obory, a to již na úrovni preprimárního a primárního vzdělávaní,“ sdělila Pavlína Šlajsová ze školní sekce klastru.

 

Podle Jaromíra Dvořáka, starosty města, pak v Novém Boru na dobré úrovni funguje spolupráce místní sklářské školy a sklářských firem, které spolupracují na řadě společných projektů.

 

V závěru setkání přítomní diskutovali také o nadměrné administrativní zátěži v souvislosti se získáváním dotací, realizací různých projektů či marketingem. Představitelé klastru poté avizovali, že i v této oblasti může sklářský spolek podat zainteresovaným firmám pomocnou ruku.

 

 

Datum poslední aktualizace: 13.01.2016 09:42
Naposledy aktualizoval: Radmila Pokorná


Kontakt

MĚSTSKÝ ÚŘAD

nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Tel: 487 712 311
E-mail: epodatelna@novy-bor.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:00 - 11:00


IČ: 00260771
ID datové schránky: b7wbphv

Uživatel

  

Počasí na nejbližší dny